VISKUP, Jozef a Blažej PANDULA. Posúdenie seizmických účinkov likvidácie munície a výbušnín výbuchom. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební [online]. 2008, 8(2), 325-333 [cit. 2018-12-14]. ISSN 1213-1962. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/71227
Uložit do Citace PRO