THOŘ, Jan. Návrh vzduchotechnického zařízení pro objekt výroby nábojů [online]. Ostrava, 2009 [cit. 2018-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/71485. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO