HNIK, Martin. Využití .NET webových služeb v prostředí automatizace [online]. Ostrava, 2009 [cit. 2018-10-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/71521. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO