CHLÁDEK, Jaroslav. Konstrukce efektoru pro odběr vzorků plynu [online]. Ostrava, 2009 [cit. 2023-03-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/71645. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO