LIBERDOVÁ, Andrea. Analýza řízení pracovního kapitálu v akciové společnosti. Ostrava, 2009. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO