KONEČNÁ, Ilona. Hospodaření soukromého praktického lékaře. Ostrava, 2009. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO