BERNÁTKOVÁ, Hana. Postavení daně z přidané hodnoty v daňovém systému České republiky. Ostrava, 2009. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO