KUBÍČKOVÁ, Lenka. Analýza marketingových aktivit města [online]. Ostrava, 2009 [cit. 2017-12-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/73144. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO