NEDŮCHAL, Přemysl. Hospodaření obce. Ostrava, 2009. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO