TOMEČEK, Martin. Jak se mohou podniky bránit proti ekonomickým a jiným krizím. Ostrava, 2009. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO