ŠURKOVSKÝ, Jozef. Analýza opatření vyplývajících z Národního pandemického plánu ČR [online]. Ostrava, 2009 [cit. 2020-09-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/73596. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO