KANTOROVÁ, Alena. Detekce alkoholu a systémy snímání a analýzy registračních značek v silničním provozu využívaných Policií České republiky. Ostrava, 2009. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO