MORBITZER, Karel. Technické aspekty predikce a tvorby ceny na velkoobchodním trhu s elektřinou [online]. Ostrava, 2009 [cit. 2018-10-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/73942. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO