KIJONKA, Jan. Realizace vizualizace dat pomocí jednočipových mikroprocesorů [online]. Ostrava, 2009 [cit. 2019-06-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/73954. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO