IVANIŠ, Rostislav. Identifikace webových vzorů z domény sport na českých webových stránkách. Ostrava, 2009. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO