ŠÁLEK, Filip. Funkce břehových porostů v přírodní rezervaci Koutské a Zábřežské louky [online]. Ostrava, 2009 [cit. 2018-12-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/74376. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO