PFEIFEROVÁ, Michaela. Ochrana ovzduší – měření emisí [online]. Ostrava, 2009 [cit. 2018-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/74574. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO