LASÁK, Marek. Jak správně třídit odpad určený k recyklaci – průzkum vzdělanosti obyvatel [online]. Ostrava, 2009 [cit. 2018-09-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/74658. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO