OPĚLA, Petr. Administrativní objekt polyfunkčního komplexu občanské výstavby, Ostrava-Vítkovice. Ostrava, 2009. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO