URBANOVÁ, Renata. Analýza problémových míst při výrobě lepenek. Ostrava, 2009. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO