BALOVÁ, Zuzana. Mechanické vlastnosti oxynitridů křemíku připravených z polymerních prekurzorů. 2009. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO