MAJVELDEROVÁ, Vendula. Fotokatalýza dusitanů a dusičnanů ve vodách. Ostrava, 2009. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO