BORA, Petr. Analýza trhu s energetickými surovinami v ČR [online]. Ostrava, 2009 [cit. 2018-10-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/75725. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO