ČEJKOVÁ, Zuzana. Problematika sjednávání pracovních vztahů - zákon č. 262/2006 Sb [online]. Ostrava, 2009 [cit. 2018-12-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/75875. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO