PŘÍHODA, Miroslav, Jiří MOLÍNEK, René PYSZKO, Marek VELIČKA, Miroslav VACULÍK a Jiří BURDA. Heat transfer during cooling of hot surfaces by water nozzles [online]. 2009 [cit. 2019-01-24]. ISSN 1334-2576. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/76073
Uložit do Citace PRO