TOŠENOVSKÝ, Filip. Aplikace metodologie six sigma ve zkušebnách a laboratořích. Ostrava, 2009. Disertační práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO