PULLMANOVÁ, Monika. Studium sukcese společenstev půdní fauny na rekultivovaných územích hornické krajiny Karvinska [online]. Ostrava, 2008 [cit. 2018-10-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/76918. Disertační práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO