VLACH, Radomír. Připravenost právnické a podnikající fyzické osoby na mimořádné události a krizové situace. Ostrava, 2007. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO