DVOŘÁK, Jan. Řešení mimořádné události - sněhová kalamita v obci Havířov. Ostrava, 2007. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO