RICHTR, Mojmír. Činnost jednotek PO při povodni v Olešnici na Moravě. Ostrava, 2007. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO