ONDERKA, Vít. Simulátor bezpečnostních kódů. Ostrava, 2008. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO