SMUTNÍK, Jaroslav. IS pro obchod v MONO [online]. Ostrava, 2010 [cit. 2018-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/78391. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO