ŠRÁMEK, Jan. Absolvování individuální odborné praxe [online]. Ostrava, 2010 [cit. 2018-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/78839. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO