HUBÁLKOVÁ, Iveta. Absolvování individuální odborné praxe [online]. Ostrava, 2010 [cit. 2019-01-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/78947. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO