KLIMŠA, Ladislav. Magnetooptická měření měkkých magnetických materiálů [online]. Ostrava, 2010 [cit. 2018-12-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/79022. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO