KONEČNÝ, Martin. Zabezpečení vybraných prostorů VŠB-TU Ostrava prostředky technické ochrany objektů [online]. Ostrava, 2010 [cit. 2019-01-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/79088. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO