RIEDL, Jaroslav. Vliv vybraných iniciačních zdrojů na dolní mez výbušnosti plynovzduchových a parovzduchových výbušných souborů [online]. Ostrava, 2010 [cit. 2019-04-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/79170. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO