VRZAL, Stanislav. Zabezpečení Pivovaru Litovel prostředky technické ochrany [online]. Ostrava, 2010 [cit. 2018-02-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/79325. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO