ČECH, Martin. Zabezpečení varování obyvatelstva v zónách havarijního plánování na území obce s rozšířenou působností Ostrava [online]. 2010 [cit. 2017-12-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/79361. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO