ČECH, Martin. Zabezpečení varování obyvatelstva v zónách havarijního plánování na území obce s rozšířenou působností Ostrava [online]. Ostrava, 2010 [cit. 2018-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/79361. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO