FRANTÍKOVÁ, Lucie. Analýza fungování systému CRM na trhu kancelářských potřeb [online]. Ostrava, 2010 [cit. 2019-01-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/79730. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO