STOKLAS, Jiří. Malá firma v soudobém virtuálním světě [online]. Ostrava, 2010 [cit. 2018-12-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/79776. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO