TANHÄUSEROVÁ, Natálie. Analýza konkurence restauračních zařízení [online]. Ostrava, 2010 [cit. 2018-10-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/79852. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO