FOLTÝNKOVÁ, Barbora. Řízení kvality při výrobě potravin [online]. Ostrava, 2010 [cit. 2018-10-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/80173. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO