KINDLEROVÁ, Monika. Financování sociálních služeb ve vybraném územně samosprávném celku [online]. Ostrava, 2010 [cit. 2018-09-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/80265. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO