JUNGOVÁ, Lucie. Využívání moderních informačních a komunikačních technologií v cestovním ruchu [online]. Ostrava, 2010 [cit. 2018-12-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/81070. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO