SZOTKOWSKI, Marek. Analytické hodnocení svařitelnosti vysokolegovaných ocelí [online]. Ostrava, 2010 [cit. 2019-03-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/81275. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO