MILOSTNÁ, Romana. Investiční rozhodování a jeho využití v bankovní praxi [online]. Ostrava, 2010 [cit. 2019-02-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/81866. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO