ZIELINA, Michal. Analýza hospodaření v organizaci [online]. Ostrava, 2010 [cit. 2018-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/81883. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO