ZIELINA, Michal. Analýza hospodaření v organizaci [online]. 2010 [cit. 2017-10-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/81883. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO