BAČEVAC, Richard. Analýza reklamací s využitím nástrojů řízení jakosti [online]. Ostrava, 2010 [cit. 2019-05-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/82053. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO