COUFALÍK, Radim. Vliv pomalé rychlosti deformace na vodíkové zkřehnutí oceli A 333. Ostrava, 2009. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO